Feedforce
 
 
Feedforce
DAİRY MİLK
Kullanım
Sağmal ineklerin beslenmesinde kullanılmaktadır.

Özellikleri
Feedforce dairy milk koruyucu hekimlik için düşünülecek en iyi karışımlardan biridir. Yem şeklinde üretilmesi de kullanım açısından kolaylık sağlar ve benzer ürünlerin premiks olarak üretilmesi dairy milk vitamin ve mineral yemini diğerlerinden farklı kılar. Bu farklılığın en belirgin özelliği by-pass birçok ürünü bünyesinde bulundurduğu için kendi başına yüksek kaliteli protein ve kaliteli enerji ihtiva etmesidir. Böylelikle güncel süt verimi üstüne yaptığımız denemeler sonucunda 3-5 lt günlük süt veriminde artış sağlamasıdır. Tek başına genetik kapasitesi yüksek bir hayvanın günlük yem katkı adına ihtiyacı olan ne varsa bünyesinde bulundurur.
Özel formülasyonu ile düşük süt fiyatı yüzünden az yem kullanma,kuru madde tüketiminin yeterli olmadığı dönemlerde (yaz ayları gibi),pahalı yem maliyeti yüzünden eksik yemleme,enerji ve protein dengesinin kurulamadığı dönemlerde ne kadar az yem kullanılırsa kullanılsın bir süt sığırının ihtiyacı olan her şey içeriğinde bulunduğu için metabolik rahatsızlıklar,kondisyon kaybı gibi problemler süt sığırında görülmez.
Kızgınlık yemi olarak da kabul gören bu yem çiftliklerde yoğun olarak görülen beslemeye bağlı döl verimi kayıplarını asgari düzeye indirger. Çünkü sadece protein ve enerji, vitamin ve mineral ihtiyaçları gözetilerek üretilen yemlerden farklı olarak bir süt sığırının stres altındaki diğer organlarının da (karaciğer, meme, ayak vb.) ihtiyaç duyduğu farklı besin maddelerini içeriğinde bulundurur.

FEED FORCE DAİRY MİLK KULLANARAK

• Belirgin bir süt verimi artışı
• Doğum sonrası aşırı zayıflamanın önlenmesi
• Beslemeye bağlı döl verimi problemlerinin bertaraf edilmesi
• Ketozis ve asidozisin önlenmesi
• Ayak hastalıklarına karşı direnç
• Sıcak stresine karşı önlem
• Son atamama problemine karşı önlem
• Abomasum deplasmanına karşı önlem
• Mastitise karşı koruma
• Sütteki somatik hücre sayısında düşme
• Süt proteininde ve yağında artış
• Kızgınlık belirtilerinde düzelme
• Erken embiriyonik ölümlere karşı önlem almış olursunuz.

Üretim Şekli
Pelet formda üretilmektedir.

Kullanım Şekli
Doğumu henüz gerçekleşmiş süt sığırı ile çeşitli sebeplerle gizli kızgınlık gösteren, kızgınlık göstermeyen, döl tutmayan ve yanlış beslemeye bağlı kondisyon kaybı olan süt sığırlarında günlük 1 kg kullanılması gereken bir vitamin mineral yemidir. Yeni doğurmuş olan hayvanlarda toplamda 50 kg, diğer durumdaki hayvanlarda durum iyileşinceye kadar devam edilmesi önerilir. Bu yemleme esnasında kullanılan normal bir yemden 1 kg çıkarılarak da kullanılabilir normal yemlemenin üstüne de ilave edilebilir. Detaylı bilgi için teknik ekibimizden destek isteyiniz.

Not* Yukarıda ki tablo'da yazılı değerler yaklaşık değerlerdir. Farklılık gösterebilir.
 
 
Copyright © Manisa Yem Fabrikası A.Ş.