Feedforce
 
 
Feedforce
DAİRY DRY
Kullanım
Doğumuna 25 - 30 gün kalmış ineklerin beslenmesinde kullanılır.

Özellikleri
Süt sığırlarının temel metabolik rahatsızlıklarının sebebi yanlış kuru dönem beslemesinden kaynaklanmaktadır. Bu rahatsızlıklarda bazı besin maddelerinin yada vitamin ve mineral maddelerin eksikliğinden yada fazlalığından kaynaklanmaktadır. Öncelikle yapılması gereken ağır gebe düvelerin ve kuru dönemdeki ineklerin ayrı bir padokta bakımı sağlanmalıdır. Çünkü sağmal ineklerle kuru dönemdeki ineklerin besin madde ihtiyaçları iki farklı kutup gibi görülmesi gerekir.
Kuru dönemde gebe sığır yemi gibi özel bir yem kullanılmıyorsa, bu tehlikeli ve bir laktasyon boyunca hayvanın verimini ve sağlığını etkileyecek geçiş dönemi kolay kolay atlatılacak bir dönem değildir.
Kuru dönemde besleme ile ilgili fakat doğumdan sonra karşımıza çıkan metabolik rahatsızlıklara bazı örnekler verecek olursak;

• Hipokalsemi - Gizli hipokalsemi
• Rahim iltahabı
• Gizli ve belirgin ketozis
• Mastitis, doğumdan sonra süt veriminin pik seviyeye ulaşmaması
• Son atamama
• Abomasum deplasmanı
• Çeşitli ayak rahatsızlıkları
• Doğumdan sonra makul süreler içerisinde döl tutmama

Yukarıda yazılan hastalıklardan sadece birine yakalanan bir süt hayvanı bu hastalıkların bir çoğunu zincirleme olarak geçirebilir. Örneğin kalsiyum fosfor dengesi ayarlanmamış bir rasyonla beslenen kuru dönemdeki bir süt sığırının yemdeki anyon katyon dengesi bozulur sonuç olarak en şiddetli şekilde doğum felcini de yaşayabilir ya da gizli seyreden bir hipo kalsemi ile kas kasılmaları kısıtlanabilir. Böylece güç doğumla başlayan son atamama ile devam eden kas hareketlerinin tam olarak gerçekleşmemesi ile oluşan bu rahatsızlıklar yüzünden rahim iltahabı ,metritit ve sonuç olarak döl tutma problemleri,gizli kızgınlık, kızgınlık göstermeme ve aylarca boş kalan bir hayvanla karşı karşıya kalabiliriz.
Bu sebeple geçiş dönemi olarak nitelediğimiz dönemlerden birisi olan kuru dönemde feed force dairy dry kullanarak yanlış besleme ile oluşacak bir çok metabolik hastalıkların önüne geçmiş oluruz.
Feed force dairy dry bir vitamin mineral yemidir. Kuru dönemde ve sonrasında hayvanın ihtiyaç duyacağı yem katkı adına ne varsa içeriğinde mevcuttur. Bu yemle hayvanın işkembesi ayakları karaciğeri memeleri üreme organları sağlıklı bir şekilde çalışacak ve en az problemle laktasyona giriş yapacaktır. Koruyucu hekimlik verimleri için beslediğimiz hayvanların başına gelebilecek rahatsızlıkları önceden hesaplayarak gerekli müdahaleyi yapıp daha sonra altından kalkamayacağımız külfetleri ortadan kaldırmakla olur. Unutmayalım ki inekler işkembeleri ayakları üreme organları ve memeleri sağlıklı iken süt verebilirler.
Yukarıdaki hastalıkların ekonomik kayıpları hesaplandığında koruyucu hekimlik adına önceden yapılacak her müdahale daha ekonomiktir.

Üretim Şekli
Pelet formda üretilmektedir.

Kullanım Şekli
Günde 1 kg olarak kullanılmaktadır. Kuru dönemdeki süt sığırlarının ve doğumu yaklaşmış gebe düvelerin beslenmesinde kullanılır. Özellikle kuru dönemin son 25 gününde günlük 1 kg tüketilmesi gerekir. Detaylı bilgi için teknik ekibimizden destek isteyiniz.

Not* Yukarıda ki tablo'da yazılı değerler yaklaşık değerlerdir. Farklılık gösterebilir.
 
 
Copyright © Manisa Yem Fabrikası A.Ş.