Sultan Yem
 
 
Sultan Yem  »  Besi Yemleri
Sığırların 8. aydan başlayıp kesime son iki ay kalaya kadar kulla..
Besiye alınan danaların beslenmesinde kullanılmaktadır...
Sığırların kesime son iki ay kala kullanılması tavsiye edilmekted..
 
 
 
 
Copyright © Manisa Yem Fabrikası A.Ş.